Formulari de Contacte

Sobre E-mail

Polsant el botó d'enviar declaro haver llegit i entès l'anterior, acceptar-ho i consentir el tractament que se m'ha notificat.

Totes les dades facilitades a través del formulari o correu electrònic, seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord a Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades. El tenidor de les dades Marc Beramendi insisteix en el seu compromís d'ús responsable i confidencial de les dades garantint el seu ús d'acord amb les exigències legals i que no seran transmeses sota cap concepte a tercers. Si vol rectificar o cancel·lar les seves dades en el nostre fitxer, pot notificar-ho enviant una sol·licitud a través del correu electrònic a: fotografia@mberamendi.cat.