El Vol

Marc Beramendi

Nascut als anys 70.

Dos fills.

Diplomat en Relacions Laborals.
Tècnic Superior de Guia, Informació i Assiència Turística.

Perfil a Linkedin

Perfil professional a la 1a xarxa social professional d'internet. Veure perfil.

Objectiu BCN

Participant en l'edició 2014 del projecte Objectiu BCN.

Perfil a Canonistas

Usuari de Canonistas des de setembre de 2008, foto de la setmana el gener del 2011. Veure Galeria.